Metsäsuunnitelma

 • Acarina-metsäsuunnitelman avulla saat hyvän kuvan metsäsi tilasta ja mahdollisuuksista. Metsäsuunnitelma on tehty helppolukuiseksi. Sinun ei tarvitse olla metsäammattilainen, jotta ymmärtäisit metsäsuunnitelman sisältöä. Metsäsuunnitelma laaditaan yhteistyössä metsänomistajan kanssa, metsänomistajan omien tavoitteiden mukaiseksi. Metsäsuunnitelma on tärkeä päätöksentekotyökalu, jonka avulla hoidat metsääsi suunnitelmallisesti ja voit siten ennakoida tulevia tuloja ja menoja. Metsänomistajia neuvomme metsäasioissa suunnitteluprosessin aikana.
 • Metsäsuunnitelma sisältää tiedot metsäsi nykytilasta, suositellut metsänhoitotoimenpiteet, hakkuumahdollisuudet ja arvioidut tulot ja menot seuraavan 10-vuotiskauden aikana. Teemakartat, diagrammit ja tilastot sekä erikseen tilattaessa myös pienoishelikopterikuvaus kuvaavat havainnollisesti metsäsi tilaa.
 • Metsäsuunnitelman laadinta alkaa kiinteistötunnuksen selvittämisellä. Tämän jälkeen metsäkiinteistö haetaan Forestkit metsäsuunnitteluohjelmaan, jonka jälkeen tehdään ennakkokuviointi. Lisäksi selvitetään tiedossa olevat lain nojalla suojellut kohteet. (metsälaki 10 §, luonnonsuojelulaki sekä muinaismuistolaki)
 • Metsä mitataan konenäköön perustuvalla Trestima-sovelluksella. Jokaiselta metsikkökuviolta mitataan useita koealoja metsikkökuvion koosta sekä tasaisuudesta riippuen. Tuloksia vertaamme käsin tehtyihin mittauksiin tarkan mittaustuloksen saavuttamiseksi. Trestimalla voidaan päästä jopa alle 5 % keskivirheeseen puuston mittauksessa. (Mekaanisella menetelmällä keskivirhe on noin 20 %)
 • Suunnitteluvaiheessa olemme yhteydessä metsänomistajaan ja selvitämme metsänomistajan tavoitteet. Laadimme tämän tiedon pohjalta hakkuu- ja metsänhoitotoimenpide-ehdotukset sekä tulo/meno arviot sekä tavaralajikertymät. Lisäksi selvitämme mahdollisuudet Kemera-tukiin. Teemme suunnitelmat myös jatkuvan kasvatuksen menetelmille.
 • Lisäksi tarjoamme erikseen tilattuna pienoishelikopterikuvauksen metsätilasta tai osakuvausta tietyistä kuvioista, esimerkiksi taimikon tiheyden tarkastaminen.
 • Palstalle tullessamme kuvaamme tulotien, jotta tien käyttökelpoisuus kelirikkoaikana voidaan suuntaa antavasti arvioida ja samalla arvioida tienhoitotarvetta.
 • Metsäsuunnitelma toimitetaan muistitikulla, joka sisältää myös metsätietostandardin mukaisen tiedostomuodon, jonka avulla saat mm. metsäsuunnitelman verkkoon.
 • Suunnitelmasta aiheutuneet kulut voit vähentää metsäverotuksesta.
 • Toimialueemme on Pohjois-Karjala, Pirkanmaa sekä Kanta-Häme.

Muita palveluita

 • Kemera-hakemuksissa avustaminen
 • Hirvieläinvahinkoilmoitus- ja korvaushakemuslomakkeen täyttämisessä avustaminen
 • Myrskytuhojen kartoitus. Tarvittaessa käytämme pienoishelikopteria
 • Metsätilakaupan markkinointimateriaalin tuottaminen
 • Metsätila-arviot

Pystymme operoimaan myös saarikohteissa, kesällä moottoriveneellä ja talvisin moottorikelkalla tai mönkijällä.

Hinnasto

 • Metsäsuunnitelman hintaan vaikuttavat metsäpalstan koko, sijainti ja käytettävissä oleva pohjatieto.
 • Teemme myös osa-suunnitelmia, kysy tarjousta!.